Sign. - Verwarring over de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening


Met de invoering van de Wet flexbv is ook het nieuwe art. 2:210 lid 5 BW in werking getreden. Deze bepaling is bedoeld om de vaststelling van de jaarrekening te vergemakkelijken in het merendeel van de gevallen waarin de aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn. Hiermee is beoogd bij te dragen aan lastenverlichting voor ondernemers. Vaststelling van de jaarrekening leidt ook tot decharge. Mede naar aanleiding van de parlementaire geschiedenis en een aantal publicaties, laat zich bij art. 2:210 BW een aantal vragen stellen die de schrijver bespreekt: (i) hoe zit het met de volgtijdelijkheid van het opmaken en vaststellen van de jaarrekening en afgifte van de accountantsverklaring, indien deze vereist is, (ii) leidt de vereenvoudigde vaststelling tot een verkorting van de termijn voor publicatie van de jaarrekening, met eventuele gevolgen voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement, en (iii) hoe moet worden gehandeld wanneer niet gewenst is dat vaststelling van de jaarrekening tot decharge leidt? De schrijver draagt voor deze vraagstukken oplossingen aan en is van oordeel dat aandeelhouders/ bestuurders die geen enkel risico willen lopen, de statuten moeten aanpassen.
(O&F 2013, nr. 2, p. 68, mr. B. Verkerk)

Verder lezen
Terug naar overzicht