Sign. - Verzoek tot vaststellen vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling


Erflater is overleden in 2005 en heeft in zijn testament een ouderlijke boedelverdeling (OBV) opgenomen. Twaalf jaar later is de vordering van het kind krachtens het testament opeisbaar geworden omdat de langstlevende echtgenoot is gaan samenwonen. Het kind verzoekt thans de kantonrechter om de omvang van zijn vordering vast te stellen op grond van art. 4:15 lid 1 BW.

Volgens de Rechtbank Gelderland 15 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3208, heeft art. 4:15 BW onmiddellijke werking (…

Verder lezen
Terug naar overzicht