Sign. - Vrije arbeidskeuze, betaling afkoopsom leaseauto door werknemer


De werknemer is sinds 1 april 2007 in dienst als testanalist. Daarnaast sluiten partijen een lsquogebruiksovereenkomst voor een leaseauto'. In die gebruiksovereenkomst is opgenomen dat de werknemer zich verplicht om de kosten van de leaseauto aan de werkgever te vergoeden tot het bereiken van de maximale kilometrage of maximale duur van 48 maanden. Per 1 maart 2009 zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op, waarna de werkgever eenzijdig een bedrag van € 1.513,97 netto op het salaris inhoudt. De werkgever vordert betaling van resterende leasetermijnen van totaal € 8.770,98, plus wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. De werknemer vordert in reconventie betaling van het ingehouden salaris. De kantonrechter wijst de vordering van de werkgever toe.
Het hof stelt op basis van het Haviltex-criterium vast welke uitleg moet worden gegeven aan de gebruiksovereenkomst, in het bijzonder de bepaling dat de werknemer de kosten van de leaseauto aan de werkgever moet vergoeden.
Op basis daarvan stelt het hof vast dat er geen expliciete regeling is overeengekomen voor het geval de arbeidsovereenkomst voor afloop van het leasecontract werd beëindigd. De bepaling dat de werknemer de kosten moet vergoeden aan de werkgever is daarvoor niet duidelijk genoeg. Dat de directeur van de werkgever die uitleg voorafgaand aan ondertekening aan de werknemer heeft uitgelegd, wordt betwist en de werkgever wordt toegelaten tot bewijs van de stelling dat de werknemer wist dat de overeenkomst op die manier moest worden uitgelegd. Als de werkgever zou slagen in haar bewijslast, oordeelt het hof dat dergelijke afspraken, waarbij als het ware een afkoopsom voor voortijdige beëindiging van het leasecontract moet worden betaald door de werknemer, niet in strijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht