Sign. - Waardering Stock Appreciation Rights


Van den Berg was in de functie van financieel directeur werkzaam bij Maetis NV, een 100% dochteronderneming van Tinguely Netwerk BV (Netwerk). aan Van den Berg zijn 25,08 Stock appreciation Rights (SaR's) toegekend. Vraag is of hij recht heeft op een bedrag in contanten, ervan uitgaande dat de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2009 het toepasselijke vestigingsmoment (het moment waarop de SaR's definitief worden) vormt en dat de in de overeenkomst gegeven formule moet worden toegepast bij het bepalen van zijn aanspraken. Partijen verschillen vooral van mening over de uitleg van deze formule, met name ten aanzien van het bij de vaststelling van de reële marktwaarde van de aandelen in aanmerking te nemen "voor de financiering van Netwerk of een groepsvennootschap noodzakelijke rentedragend vreemd vermogen". Een SaR is een instrument om personen mee te laten delen in de waardestijging van de aandelen in een vennootschap zonder zelf aandeelhouder te zijn. Met dat doel wordt in de SaR overeenkomst een uitoefenprijs vastgesteld die gelijk is aan de waarde van de aandelen op het moment van toekenning en een "verkoopprijs", in de onderhavige overeenkomst aangeduid met reële marktwaarde. Het verschil tussen de reële marktwaarde en de uitoefenprijs is de waardestijging die aan de participant wordt uitbetaald op het zogenoemde vestigingsmoment. Het moment van vestiging is daarbij primair een exit in de vorm van een beursgang of overdracht van de aandelen aan een derde, waarbij de aandeelhouder de marktwaarde van de aandelen realiseert. In de onderhavige overeenkomst zijn ook andere vestigingsmomenten opgenomen, waaronder het eindigen van de arbeidsovereenkomst van de participant. Bij de andere vestigingsmomenten wordt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht