Sign. - WAO, gedeeltelijk arbeidsongeschikt, verzwijgen arbeidsongeschiktheid, toegenomen arbeidsongeschiktheid, terugvordering salaris en re-integratiekosten, goed werknemerschap


De werknemer was gedeeltelijk arbeidsongeschikt op grond van de WAO toen hij in dienst trad bij de werkgever, maar heeft de werkgever daarover niet geïnformeerd. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid was gelegen in fysieke beperkingen. Na circa 3,5 jaar meldt de werknemer zich ziek in verband met psychische beperkingen. In reconventie vordert de werkgever betaling van loon over de ziekteperiode terug, omdat de werknemer de werkgever op de hoogte had moeten stellen van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bij aanvang van het dienstverband. Het beroep op art. 7:629 lid 3 sub a BW wordt verworpen omdat de nieuwe ziekmelding een andere oorzaak had en de werknemer geruime tijd zijn werk naar behoren heeft verricht. De kantonrechter oordeelt echter dat de werknemer in strijd met art. 7:611 BW heeft gehandeld door niet te vertellen over de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid toen hij zich opnieuw ziek moest melden. Hij had immers moeten weten dat dat van belang kon zijn voor het beroep op voorzieningen door de werkgever. De werkgever vordert betaling van circa € 5.000 aan kosten voor het later alsnog verkrijgen van dergelijke voorzieningen van het UWV en de onnodige kosten van de bedrijfsarts en de werkgever zelf. De kantonrechter laat zich daar nog over uit na akte. (Ktr. Groningen 17 juni 2009, LJN BJ4538)

(Ktr. Groningen 17 juni 2009, LJN BJ4538)

Verder lezen
Terug naar overzicht