Sign. - Wijziging arbeidstijd fulltime dienstverband in CAO-UWV


Centraal in deze uitspraak staat de interpretatie van een overgangsregeling in de CAO-UWV ten aanzien van het aantal te werken uren. Het hof stelt vast dat de uitleg van de overgangsregeling in relatie tot de overige bepalingen in de cao bepalend is. Een objectieve maatstaf dient centraal te staan. Een taalkundige uitleg is van groot belang maar niet doorslaggevend. Ook andere relevante omstandigheden dienen naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te worden meegewogen. Hierbij tellen alleen maar die omstandigheden die voor derden kenbaar zijn mee. Een brief van FNV, één der partijen bij de cao, heeft dan wel extra informatie aan haar leden verstrekt waarin het een en ander stond over de arbeidstijden, deze brief wordt niet meegenomen in de procedure. Ook verklaringen van personen die destijds aan de onderhandelingstafel bij de totstandkoming van de cao zaten, blijven buiten beschouwing. De stukken voldoen immers niet aan een voor derden naar objectieve maatstaven kenbare bron.

(Hof Amsterdam 27 januari 2009, LJN BI2113)

Verder lezen
Terug naar overzicht