Sign. - Wijziging van de wet giraal effectenverkeer


Op 1 januari 2011 is een wijziging van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) in werking getreden. Doel van de wijziging is het uitbreiden van de bescherming aan beleggers die financiële instrumenten houden via intermediairs en een verdergaande dematerialisatie van het effectenverkeer. Na twee nota's van wijziging verschilt de uiteindelijke versie van de wetswijziging op een aantal punten van de eerdere voorstellen. De schrijver bespreekt de later doorgevoerde wijzigingen. (Ondernemingsrecht 2011, 96, mr. G.V. Naber)

Verder lezen
Terug naar overzicht