Slimme energiemeter in strijd met privacywetgeving


Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Het voorstel tot het wijzigen van de Energiewet 1998 en de Gaswet in verband met de wens van het kabinet tot het invoeren van de zogenoemde ‘slimme energiemeter’ is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), alsdus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Een belangrijke reden is, dat het wetsvoorstel voorziet in het verzamelen en beschikbaar stellen van kwartierwaarden en uurwaarden over het energieverbruik ongeacht de toestemming van de consument. Dit aspect is volgens het CBP een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, omdat de zeer gedetailleerde verbruiksgegevens inzicht geven in de leefwijze van de consument.

De slimme energiemeter zou volgens het kabinet moet komen in elk huishouden en heeft als doel precies aan te geven hoeveel energie er wordt verbruikt en hoeveel het kost.

Als gevolg van dit negatieve advies van het CBP is het wetsvoorstel tijdelijk opgeschort.

(Brief van het College Bescherming Persoonsgegevens 27 juni 2008, kenmerk Z2008-00769 en www.cpbweb.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht