Naar de inhoud

Sociaal plan

In een sociaal plan staat wat de personele gevolgen van organisatorische veranderingen (bijvoorbeeld verplaatsen werkzaamheden, inkrimping) zijn en welke voorzieningen werkgever daarvoor treft. Werkgever is niet verplicht om een sociaal plan af te sluiten. Andere termen voor een sociaal plan zijn sociaal statuut, van werk naar werk-regeling en sociaal beleidskader. In een sociaal plan kan werkgever een zogenoemde werkgelegenheidsgarantie afgeven. Vaak is ook een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. Wanneer een regeling uit het sociaal plan vooral gevolgen heeft voor bepaalde leeftijdsgroepen, dan kan sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie. Het is gebruikelijk dat in een sociaal plan een hardheidsclausule staat. Werkgever kan dan onder omstandigheden in een individueel geval ten gunste van werknemer afwijken van de regels.

Uitgelicht

Uitleg sociaal plan conform cao-norm: arbeidsvoorwaarden tijdelijk karakter
Voor de uitleg van het sociaal plan geldt de cao-norm. De garanties met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden hebben een tijdelijk karakter. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat het sociaal plan gedurende vijf jaar mede…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Adviesrecht

Werkloosheid

Transitievergoeding

Afspiegelingsbeginsel

Collectieve arbeidsovereenkomst

Ontslagcommissie

Eenzijdige wijziging

Het fiscale loonbegrip

Gelijke behandeling

Vergoeding einde dienstverband

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Herplaatsing

Regeling voor vervroegde uittreding

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegtermijnen

Auteur
  • Jellinghaus, S.
RechtsgebiedArbeidsrecht