Staatsrecht

Staatsrecht: een introductie

Het staatsrecht is onderdeel van het publiek recht en gaat over de staat als organisatorisch verband. In het staatsrecht staat dus beschreven hoe de staat georganiseerd is (samenstelling, besluitvorming en verantwoording). De bevoegdheden en instelling van alle staatsorganen en hun verhouding tot de burgers. In Nederland is de staat verdeeld in een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Het staatsrecht is nauw verbonden met het bestuursrecht. Dat beschrijft hoe de organen de bevoegdheden kunnen gebruiken en houdt zich voornamelijk bezig met besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot de burgers richten.
De rol van de overheid staat centraal in het staats- en bestuursrecht. Enerzijds waarborgt het individuele belangen van burgers anderzijds behartigt het staats- en bestuursrecht het algemeen belang. Rechtspraak gaat bijvoorbeeld over evenementvergunningen, verblijfsvergunningen of maatschappelijke problemen zoals de openbare orde en de Wmo-problematiek.

Belangrijke staatsrechtelijke wet- en regelgeving

In het staatsrecht zijn onder andere de volgende wetten van groot belang:

  • Grondwet
  • Kieswet
  • Gemeentewet
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Vreemdelingenwet
  • Wet op de rechterlijke organisatie

Wat biedt Sdu u op het gebied van staatsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van staatsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Staatsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(77.895 artikelen)

Uit het archief