Statutair bestuurder nv/bv

De statutair bestuurder van een naamloze (nv) of besloten (bv) vennootschap maakt deel uit van de vennootschappelijke organisatie en heeft daarnaast een contractuele relatie met de vennootschap. Dat is bij een bv vaak een arbeidsovereenkomst en bij een nv een overeenkomst van opdracht. Voor de benoeming van de statutair directeur gelden speciale regels. Ook de bezoldiging vraagt speciale aandacht (Wet normering topinkomens en de Wet claw back). Een statutair bestuurder moet zijn taak behoorlijk vervullen; bij onbehoorlijk bestuur kan hij aansprakelijk worden gesteld. Uit jurisprudentie volgt wat daaronder moet worden verstaan.

Uitgelicht

Geen arbeidsovereenkomst ontstaan na overgang van onderneming (Werknemer/GmbH)
Na ontbinding en liquidatie van de rechtsvoorganger is volgens het gerechtshof geen sprake van een overgang van onderneming, zodat bestuurder niet mee over is gegaan. Dat een arbeidsovereenkomst naar werknemer was verstuurd in afwachting van…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag van de statutair bestuurder nv/bv

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Overeenkomst van opdracht

Ketenregeling

Aanzegverplichting

Overgang van onderneming

Pensioen

Wet op de ondernemingsraden

Sociale zekerheid

Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Adviesrecht ondernemingsraad

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht