Strijd met goede zeden: beding nietig en dus beslagen opgeheven


Partijen hadden een notarieel verleden samenlevingscontract, waarin was opgenomen dat eiser bij verbreking van de samenwoning (anders dan door overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen partijen) voor ieder jaar dat de samenwoning tussen partijen heeft geduurd aan gedaagde zal vergoeden een bedrag van twaalf duizend euro (€ 12.000,00) per jaar, een gedeelte van een jaar naar evenredigheid berekend. De samenwoning is in 2016 geëindigd door het uiteengaan van partijen. Eiser is thans 46 jaar oud, gedaagde 38 jaar.
Gedaagde heeft een…

Verder lezen
Terug naar overzicht