Structuurschema Groene Ruimte 2 (2002.36.2205)


De auteur bespreekt aspecten van het op 10 januari 2002 ingediende Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 waarin het kabinet een samenhangende uitwerking geeft van ruimtelijke opgaven waarvoor de overheid zich de komende vijftien jaar gesteld ziet. Met name wordt aandacht besteed aan het in het Structuurschema beschreven instrumentarium dat nodig is voor de realisering van het beleid, speciaal op het gebied van de grondverwerving. Aankoop op vrijwillige basis heeft de voorkeur. Onteigening kan aan de orde komen indien verwerving op korte termijn van groot belang is, zoals voor realisering…

Verder lezen