Suggesties vanuit de fiscale adviespraktijk m.b.t. de nieuwe Successiewet (2008.25.3005)


Op 14 april heeft staatssecretaris De Jager in een openbaar gastcollege aan de Universiteit van Tilburg de contouren van een nieuwe Successiewet geschetst. Het is de opmaat naar een wetgevingsproces dat in 2010 moet resulteren in een aangepaste regeling van de fiscale gevolgen van erven en schenken.
Fiscalisten Toine van Beers (estateplanningspecialist) en Michael van Gijlswijk (Bureau Vaktechniek) van BDO CampsObers Accountants & Adviseurs juichen het initiatief toe. De auteur van deze bijdrage heeft de beide heren geinterviewd kort voor het betreffende gastcollege. In het interview geven…

Verder lezen