SW: cassatie ingesteld in zaak waarbij erfgenamen afweken van 'vaste' rente


Onlangs heeft Hof Amsterdam een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een echtgenoot overleed met een OBV. In het testament was bepaald dat over de onderbedelingsvorderingen geen rente was verschuldigd. In afwijking van deze testamentaire bepaling kwamen de erfgenamen een rentevergoeding overeen binnen de aangiftetermijn voor het successierecht. In tegenstelling tot de Rechtbank Haarlem oordeelde het Hof dat hierbij schenkingsrecht is verschuldigd omdat artikel 1 lid 2 SW niet voor deze situatie geldt (Notafax 2009, nr 18).

Thans hebben wij van de belastingadviseur van de erfgenamen vernomen dat tegen…

Verder lezen