Tip 2002: Benut de stakingsvrijstelling (2001.50.3318)


Tot 1 januari 2001 gold een stakingsvrijstelling van ƒ 20.000 (in sommige gevallen ƒ 45.000). Deze stakingsvrijstelling is per genoemde datum gewijzigd in een stakingsaftrek van ƒ 8.000. Voor ondernemers die een onderneming ten aanzien waarvan ze vanaf 1 januari 2001 ondernemer zijn geweest staken, geldt een overgangsregeling. Indien nog in 2001 wordt gestaakt, wordt de stakingsaftrek verhoogd naar het niveau van de oude stakingsvrijstelling. Na 2001 loopt dit bedrag langzaam af naar ƒ 8.000.

Verder lezen