Toepasselijk recht inzake de erkenning van een kind (1998.28.2755)


Het arrest van de Hoge Raad van 7 november 1997, RvdW 1997, 217; JBN 1998, nr 12 betreft de vraag welk recht naar Nederlands ipr van toepassing is op de bevoegdheid tot erkenning en de voor de erkenning geldende voorwaarden. In beginsel wordt de vraag of erkenning of aanvaarding van het vaderschap door een man familierechtelijke betrekkingen doet ontstaan tussen hem en het kind beheerst door het nationale recht van de man.

De Hoge Raad acht afwijking van deze als uitgangspunt geldende nationaliteitsaanknoping in ieder geval mogelijk als het…

Verder lezen