Toerekening vergoeding waardevermindering landbouwgrond (1995.3302)


De vergoeding van Rijkswaterstaat voor de waardevermindering van landbouwgrond moet evenredig worden toegerekend aan alle daarvoor in aanmerking komende componenten: boekwaarde, vrij te stellen waardestijging en belast gerealiseerd pachtersvoordeel. De vergoeding valt derhalve voor een gedeelte onder de landbouwvrijstelling.

Hof Leeuwarden; 17 maart 1995; V-N 1995, blz. 2231

Verder lezen