Tweede nota van wijziging bij herziening aanmerkelijk-belangregime


De tweede nota van wijziging inzake de herziening van het aanmerkelijk-belangregime is binnen drie weken na indiening van de eerste nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor de staatssecretaris voor deze tweede nota is het feit dat men in de praktijk zoekt naar mogelijkheden om doel en strekking van het nieuwe ab-regime te ontgaan.

De wijzigingen betreffen onder andere de volgende onderwerpen.

* Voor de bepaling of een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt de familiegroep beperkt tot de echtgenoot of partner. Daartoe…

Verder lezen