Uitbesteding van werkzaamheden

Het uitbesteden van werk kan voor werkgever reden zijn om werknemers wegens bedrijfseconomische redenen te ontslaan. In de Ontslagregeling zijn hiervoor bepalingen opgenomen, gericht op het tegengaan van schijnconstructies en het ontwijken van ontslagbescherming. Werkgever moet aannemelijk maken dat de uitbesteding noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering en niet alleen een besparing van loonkosten is. Contracting en outsourcing zijn vormen van uitbesteden. Voor het uitbesteden aan zelfstandigen of zzp’ers gelden speciale regels. Het mag niet gaan om schijnzelfstandigen. De ontslagen werknemer kan de opzegging of ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst mogelijk aanvechten met een beroep op schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Uitgelicht

Bedrijfseconomische redenen (Werknemer/Werkgever)
De arbeidsovereenkomst van werknemer is ontbonden wegens bedrijfseconomische redenen. De arbeidsplaats van werknemer is vervallen door maatregelen die zijn getroffen voor een doelmatige bedrijfsvoering. Het overgrote deel van zijn werkzaamheden zijn uitbesteed dan wel geautomatiseerd. De resterende werkzaamheden rechtvaardigen…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Bedrijfseconomisch ontslag

Adviesrecht

Overgang van onderneming

Opzegverboden

Herplaatsing

Overeenkomst van opdracht

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Driehoeksverhoudingen

Wet DBA: fiscale kwalificatie arbeidsrelaties

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht