Uitsluitingsclausule werd mogelijk doorkruist door schenking aan echtgenote


M en V zijn in 1992 gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is onder meer het volgende bepaald: “ De kleding en lijfsieraden, bij een van de echtgenoten in gebruik, worden geacht eigendom te zijn van de echtgenoot die deze goederen gebruikt, zonder dat enig onderzoek naar de herkomst nodig is [...]”.

Naar aanleiding van hun echtscheiding in 2004 is onder meer discussie ontstaan over de eigendom van de edelstenen die M van zijn ouders heeft geërfd. V stelt onder meer dat M…

Verder lezen