USZ 2001/105, CRvB 14-03-2001, , 99/1535 WW, 99/1536 WW, 00/2921 WW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Benadelingshandeling, Aansprakelijkheid hoofdaannemer

Samenvatting

Het Lisv heeft de uitkering ingevolge hoofdstuk IV van de WW geweigerd op de grond dat betrokkenen een benadelingshandeling hebben gepleegd door de betreffende hoofdaannemer niet (tijdig) aansprakelijk te stellen. Op grond van artikel 3 van de CAO voor de Bouwnijverheid kan de werknemer de hoofdaannemer rechtstreeks aanspreken voor de betalingen die de werkgever op grond van de CAO aan de werknemer verschuldigd is en de hoofdaannemer, die gebonden is aan die CAO, is op grond daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht