USZ 2001/203, CRvB 05-06-2001, , 98/5313 AAW/WAO, 00/4575 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht wet TBA en Cohortenbesluit, Geen ongeoorloofd onderscheid naar leeftijd

Samenvatting

De grief dat sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie (voor diegenen die op 1 augustus 1993 al 45 jaar of ouder waren geldt een gunstiger wettelijk regime) in de bepalingen van overgangsrecht die vervat zijn in art. XVI wet TBA, zoals nadien gewijzigd, en het mede daarop rustende Cohortenbesluit, verwerpt de Raad.

In lijn met hetgeen de Raad eerder heeft overwogen acht de Raad het maken van onderscheid naar leeftijd met het oog…

Verder lezen
Terug naar overzicht