USZ 2002/327, CRvB 27-09-2002, , 01/2473 WAO (met annotatie van Barend Barentsen)

Inhoudsindicatie

Pemba, Medische besluitenregeling ziet niet op totstandkoming rechterlijke uitspraak, Motivering medische gegevens in bijlage bij uitspraak niet toegestaan

Samenvatting

Het in een bijlage bij de uitspraak opnemen van de motivering ten aanzien van de medische gegevens is in strijd met het bepaalde in art. 121 van de Grondwet en de artikelen 8:77, 8:78 en 8:79 van de Awb, waaruit volgt dat de uitspraak de gronden van de beslissing bevat, de uitspraak openbaar is en partijen daarvan een afschrift…

Verder lezen
Terug naar overzicht