USZ 2002/37, CRvB 05-12-2001, , 00/1191 ZFW

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige inschrijving

Samenvatting

Bij de wijziging van het uitkeringsregime per 5 juni 1995 (de datum waarop de uitkering van betrokkene ingevolge de WW beëindigd is en aan haar wachtgeld vanwege het USZO is toegekend) lag het op de weg van betrokkene om zich ervan te vergewissen welke consequenties deze wijziging voor haar ziekenfondsverzekering had. Niet betwist is dat zij ter zake van deze uitkeringen specificaties heeft ontvangen. Aangezien vanaf genoemde datum door appellante geen ziekenfondspremie meer is afgedragen had zij uit de specificaties redelijkerwijs moeten begrijpen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht