USZ 2002/38, CRvB 12-12-2001, , 99/3823 WW, 99/5278 WW, 00/282 WW, 00/284 WW, 00/5818 WW, 01/2561 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Benadelingshandeling, Aansprakelijkheid hoofdaannemers, Gelijkheidsbeginsel, Ingangsdatum maatregel, Insolventie-richtlijn

Samenvatting

Zoals eerder geoordeeld1 biedt artikel 3 van de CAO voor het Bouwbedrijf een deugdelijke basis voor de gehoudenheid van de hoofdaannemer om een aansprakelijkstelling door een werknemer van een onderaannemer te honoreren, zodat het ongebruikt laten van die mogelijkheid in het kader van hoofdstuk IV WW in beginsel een benadelingshandeling welke een maatregel tot gevolg heeft, met zich brengt. Omdat de betrokkenen, anders dan werknemers die niet onder die…

Verder lezen
Terug naar overzicht