USZ 2003/210, CRvB 08-05-2003, , 00/5322 CSV

Inhoudsindicatie

Boete, Evenredigheidsbeginsel, Opzet, Grove schuld, Relevante omstandigheden

Samenvatting

De opgelegde boete is evenredig aan de ernst en de mate van verwijtbaarheid van het gepleegde verzuim. Blijkens de terminologie van art. 12 lid 2 CSV heeft de wetgever geen onderscheid willen maken tussen opzet en grove schuld doch in beide gevallen dezelfde boete willen opleggen.

Bij de beoordeling van de evenredigheid van de boete kan geen rekening worden gehouden met de te hoge voorschotnota aan de zusteronderneming van gedaagde. De werkgever dient zelf aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht