USZ 2006/185, CRvB 26-04-2006, , 05/4348 WW

Inhoudsindicatie

Sollicitatieplicht vóór intreden werkloosheid, Meer dan hypothetische kans

Samenvatting

Essentie: De vooronderstelling dat met het verrichten van voldoende sollicitatieactiviteiten de kans toeneemt dat arbeid wordt verkregen, geldt ook ten aanzien van werknemers die nog in dienstbetrekking werkzaam zijn en voor wie het redelijkerwijs duidelijk is dat werkloosheid zal intreden.

Samenvatting: Van een werknemer, zoals appellant, wiens (tijdelijk) dienstverband op een andere wijze dan door opzegging eindigt, wordt verlangd dat hij sollicitatieactiviteiten ontwikkelt vanaf het moment dat het hem redelijkerwijs duidelijk kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht