USZ 2006/324, CRvB 23-08-2006, AY8044, 05/615 AW (met annotatie van M. Koolhoven)

Inhoudsindicatie

Kosten bezwaarfase, Herroepen

Samenvatting

Essentie: Van ‘‘herroepen’’ in de zin van art. 7:15 lid 2 Awb is slechts sprake indien het primaire besluit wordt gewijzigd wat betreft het daarbij beoogde of geweigerde rechtsgevolg.

Samenvatting: Mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van art. 7:15 lid 2 Awb moet worden geoordeeld dat van ‘‘herroepen’’ in de zin van dit artikellid slechts sprake is indien het primaire besluit wordt gewijzigd wat betreft het daarbij beoogde of geweigerde…

Verder lezen
Terug naar overzicht