USZ 2017/350, CRvB 08-06-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2062, 16/4721 AW (met annotatie van H.J. Simon)

Inhoudsindicatie

Ambtenarenrecht, Onschuldpresumptie, Strafrechtelijk onderzoek naar oneigenlijk gebruik tankpassen, Vrijspraak in strafzaak in hoger beroep, Beoordeling bestuursrechter plichtsverzuim staat los van beoordeling in strafproces, Ontslag wegens plichtverzuim terecht

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Op basis van de in een strafrechtelijk onderzoek naar oneigenlijk gebruik van tankpassen verkregen gegevens is appellant in eerste aanleg veroordeeld wegens verduistering, meermalen gepleegd, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. De politierechter heeft bewezen geacht dat appellant ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van…

Terug naar overzicht