Verhouding privacy werknemer en bedrijfsvoering

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale Uitvoeringswet AVG. Per 25 mei 2018 AVG. Kernbegrippen in deze regelingen zijn: persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens. Wat valt daaronder en wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer als het gaat om persoonsgegevens? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de uitvoering van de AVG en de boetes zijn hoog. Op grond van de AVG en Wet meldplicht datalekken moet werkgever direct een melding doen bij de AP van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard betrokken zijn.

Uitgelicht

Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen
Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de implementatie moet zijn van de Europese richtlijn 2016/943/EU betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. De richtlijn en de implementatie daarvan moet werkgevers meer bescherming bieden. In de wet…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Privacy en bescherming van persoonsgegevens op de werkvloer

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht