Verknochtheid ontslagvergoeding


In het kader van hun echtscheiding twisten partijen over de vraag of de door de man ontvangen ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen is gevallen.

De feiten
M en V zijn in 1997 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2013 door echtscheiding is ontbonden. M heeft in 2009 een ontslagvergoeding van € 265.000 ontvangen, welk bedrag is ondergebracht in een stamrecht-BV.

Het geschil
Partijen twisten over de vraag of voormelde ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen is gevallen. De rechtbank beantwoordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht