Vermogen trust vormt geen box-3-vermogen


Samenvatting

Belanghebbende brengt in 1997 haar vermogen onder trustverband in een naar het recht van Guernsey ingestelde trust. De inspecteur heeft dit vermogen als box-3-vermogen aangemerkt. De rechtbank leidt uit de trustakte af dat het hier gaat om een irrevocable discretionary trust die wordt beheerst door het recht van Guernsey, waarbij de trustee vrij is in het bestuur over het vermogen en het doen van uitkeringen daaruit aan een of meer van de begunstigden. Belanghebbende heeft volgens de trustakte onherroepelijk afstand gedaan van en de beschikkingsmacht verloren over het door haar als settlor onder trustverband gebrachte vermogen. Belanghebbende heeft slechts in haar kwaliteit van begunstigde een verwachting dat te eniger tijd aan haar een uitkering uit het trustvermogen zal worden gedaan. Enig – afdwingbaar – recht op een uitkering heeft zij niet, ook niet een voorwaardelijk recht, zo volgt uit de trustakte. De inspecteur dient dan ook feiten en omstandigheden aannemelijk te maken op basis waarvan de trust voor de toepassing van de Wet IB 2001 genegeerd dient te worden. Naar het oordeel van de rechtbank is de inspecteur daarin niet geslaagd. Van fraus legis was evenmin sprake.

(Beroep gegrond.)

Feiten

2.1. Eiseres is in 1964 naar Duitsland geëmigreerd. Na enige tijd is zij naar België verhuisd. In juni 2003 is zij naar Nederland teruggekeerd. Eiseres woonde in het onderhavige jaar nog steeds in Nederland.

2.2. Op 17 november 1997 is eiseres een zogenoemde Deed of Settlement (hierna te noemen: trustakte) aangegaan met MeesPierson Management (Guernsey) Limited (in de trustakte nader aangeduid als the Original Trustees; hierna: de trustee…

Verder lezen
Terug naar overzicht