Vermogensrechtelijke aanspraken ondanks koude uitsluiting (2005.11.2048)


De auteur bespreekt enkele vermeende obstakels tegen verrekening van vermogen dat op naam staat van een van de echtgenoten wanneer er sprake is van huwelijksvoorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap zonder een verrekenbeding.

De tenaamstelling van goederen is de gemakkelijkst te slechten barrière.

In de literatuur en de jurisprudentie is onder andere bij de verrekenbedingen herhaaldelijk uitgemaakt dat de tenaamstelling niets zegt over de interne verhoudingen. Er kan een gerechtigdheid tot de waarde bestaan krachtens een overeenkomst van lastgeving, verrekening of een daarop lijkende rechtsfiguur.

Wat betreft de rechtszekerheid houdt…

Verder lezen