Verpleegkundige in de thuiszorg geniet winst uit onderneming


Samenvatting

Belanghebbende is werkzaam als verpleegkundige, is als zorgverlener geregistreerd in het BIG-register en heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Belanghebbende is in de jaren 2009 en 2010 werkzaam geweest via een bemiddelingsbureau bij twee zorgvragers. De werkzaamheden betroffen (thuis)zorg buiten het wettelijke kader van de AWBZ. Belanghebbende heeft de voordelen die zij geniet uit de werkzaamheden aangemerkt als winst uit onderneming. De inspecteur stelt dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. De rechtbank heeft het beroep van belanghebbende gegrond verklaard. De inspecteur heeft hoger beroep ingesteld. Het hof acht aannemelijk de stellingen van belanghebbende dat zij niet verplicht is de door het bemiddelingsbureau aangeboden zorgvragers te aanvaarden, dat zij bij ziekte en vakantie zelf een vervanger dient te regelen, dat zij en het team waarbinnen zij werkt bij de uitvoering van het zorgplan zelfstandig handelen, dat zij haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht uitvoert en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is en dat de factuur die het bemiddelingsbureau verstuurt namens belanghebbende is gesteld en dat de betaling door de zorgvrager rechtstreeks aan belanghebbende geschiedt. Het hof acht hiermee aannemelijk gemaakt dat het bemiddelingsbureau geen rol speelt bij de zaken die de concrete uitvoering en organisatie van de zorgverlening betreffen en zelf ook niet beschikt over (personeel met) de daarvoor vereiste vakinhoudelijke kennis en ervaring, en dat het bemiddelingsbureau evenmin eindverantwoordelijk is voor de door belanghebbende geleverde zorg. Het hof komt tot het oordeel dat belanghebbende over voldoende zelfstandigheid beschikt ten opzichte van het bemiddelingsbureau, dat een fee ontvangt van 4% van de brutoverdiensten van de zorgverleners, en dat zij het beroep voor eigen rekening en risico uitoefent. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht