Verrekenbeding vergt jaarlijks onderhoud (2008.33.3005)


Eén van de lastigste zaken bij de financiële afwikkeling van een echtscheiding betreft het periodieke verrekenbeding. De reden hiertoe is dat de wet en rechtspraak de problematiek niet volledig hebben geregeld. Maar bovendien ontstaan de problemen doordat echtgenoten het periodieke verrekenbeding gedurende hun huwelijk niet hebben nageleefd. In het artikel lichten de auteurs de verschillende verrekenbedingen toe en gaan nader in op de fiscaliteit rondom het verrekenbeding. Naast het periodieke verrekenbeding worden in huwelijksvoorwaarden veelal finale verrekenbedingen opgenomen. Bij een finaal verrekenbeding vindt er een verrekening plaats aan het einde…

Verder lezen