Verrekening belastingschulden binnen een fiscale eenheid (1997.27.3306)


In artikel 24 lid 2 van de Invorderingswet is opgenomen dat de ontvanger uit te betalen bedragen en te innen bedragen binnen een fiscale eenheid voor de Vpb mag verrekenen. Het is niet geheel duidelijk of verrekening ook mogelijk is indien één van de tot de fiscale eenheid behorende maatschappij failliet is verklaard. Voorts is het de vraag of verrekening ook mogelijk is indien die plaatsvindt na de verbreking van de fiscale eenheid doch de te verrekenen bedragen betrekking hebben op perioden die vallen binnen de bestaansduur van de fiscale eenheid.

De…

Verder lezen