Vervanging executeur slechts mogelijk op grond van testament


Moeder (M) overlijdt in 2000. M heeft haar zoon A bij testament benoemd tot executeur van haar nalatenschap. Tussen de erfgenamen is onenigheid ontstaan over de positie van A. Volgens zoon B voert A zijn taak als executeur niet goed uit, omdat A handelt zonder overleg met de overige erfgenamen en betalingsachterstanden heeft laten oplopen.

A verweert zich met de stelling dat de ervenrekening door B is geblokkeerd waardoor A zijn taak als beheerder niet kan uitvoeren.

B verzoekt de kantonrechter A te ontheffen van zijn functie…

Verder lezen