Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. In dit onderwerp wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkelen, die nog kunnen wijzigen door de invloed van andere instanties zoals de Hoge Raad of Eerste en Tweede Kamer. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het regeerakkoord, wetsvoorstellen en prejudiciële vragen die zijn gesteld.

Uitgelicht

Dit onderwerp leent zich niet voor uitgelichte jurisprudentie.

(Fiscale) kwalificatie

  1. Rechtspositie ambtenaren

Status: Aangenomen wet, vormgeving implementatie

Laatste wijziging: Eerste rechtspositiebepaling: sector Rijk

Van datum: 13 juli 2018

De rechtspositie van ambtenaren bij het Rijk gaat veranderen. Momenteel werken ambtenaren…

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Overeenkomst van opdracht

Ketenregeling

Proeftijdbeding en proeftijdontslag

Privacy op de werkvloer

Verhouding privacy werknemer en bedrijfsvoering

Ontslag langdurig arbeidsongeschikt

Opzegverboden

Opzegging bij faillissement

Transitievergoeding

Sociaal plan

Collectieve arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeschiktheid

Verstoorde arbeidsverhouding

Asscher escape

Verder lezen
Terug naar overzicht