Voogd heeft voor toestemming aan testamentair bewindvoerder machtiging nodig


Twee minderjarige kinderen hebben een woning van hun moeder geërfd. In haar testament is X benoemd tot voogd over de kinderen en is Y aangewezen als bewindvoerder over het geërfde vermogen. Thans hebben X en Y de kantonrechter verzocht om een machtiging te verlenen voor de verkoop en levering van de woning onder voorbehoud van een woonrecht voor de kinderen. X en Y willen het vermogen van de kinderen liquide maken om eventuele studiekosten en mogelijke andere grote uitgaven te kunnen betalen. Verder is het liquide vermogen van de kinderen onvoldoende…

Verder lezen