Vordering tot inbreng van giften in nalatenschap verjaart niet


X vordert voor de rechtbank dat Y een schenking inbrengt in de nalatenschap van hun in 1996 overleden vader. Y stelt dat deze vordering inmiddels is verjaard.

De rechtbank verwerpt het verweer van Y. Een vordering tot verdeling van een onverdeeldheid kan te allen tijde worden gedaan en is niet aan verjaring onderhevig. Dit geldt ook voor een in het kader van een verdelingsvordering jegens een deelgenoot ingestelde inbrengvordering, nu beide vorderingen nauw aan elkaar verknocht zijn. Slechts in het kader van de verdeling kan immers worden vastgesteld wat…

Verder lezen
Terug naar overzicht