'Vormerkung' met doorwerking: een andere kijk op art. 7:3 BW (1997.35.2332)


Bij inwerkingtreding van wetsvoorstel 23095 wordt het Nederlandse equivalent van het Duitse 'Vormerkung'geïntroduceerd. Koop van een registergoed kan dan worden ingeschreven in de registers met als gevolg dat het obligatoire recht van de koper een sterke derdenwerking krijgt. In tegenstelling tot wat in Duitsland geldt, wordt echter niet in doorwerking voorzien. Alleen aan de koper wordt bescherming verleend. Schrijfster vraagt aandacht voor de gevolgen van het feit dat Vormerkung niet kan worden ingeroepen door een cessionaris wanneer de koper zijn recht op levering, dat hij heeft…

Verder lezen