Vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporaties


In FBN 2001, nr 16 is bericht over een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor Woningwetinstellingen (artikel 15.1.o WBR). De stichting had een perceel bouwgrond gekocht met de bedoeling daarop luxe villa's te bouwen en deze te verkopen. Omdat de gemeente geen toestemming wilde geven voor dit plan, is de grond verkocht. Volgens het Hof is de verkrijging door de woningstichting niet in het belang van de volkshuisvesting, zodat de vrijstelling in artikel 15…

Verder lezen