VvE-besluit tot wijziging van splitsingsakte vernietigd ex artikel 5:140b BW


Een gebouw is gesplitst in appartementsrechten. Tot het complex behoren woningen, stallingsplaatsen en een berging. In een vergadering van eigenaren is met 215 stemmen vóór en 49 stemmen tegen een besluit genomen om de splitsingsakte in die zin te wijzigen dat de kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen, worden uitgesplitst in een aantal categorieën, namelijk: algemene kosten, kosten die alleen betrekking hebben op het woongedeelte en kosten die alleen betrekking hebben op de stallingsgarage. X c.s. hebben tegen dit besluit gestemd…

Verder lezen
Terug naar overzicht