Waardedrukkend effect wegens zelfbewoning (2002.43.3242)


M (64 jaar en gehuwd met V) staakt in 1998 zijn landbouwonderneming. De voor bewoning bestemde gedeelten van de opstanden behoren tot het privé-vermogen, terwijl de overige opstanden als bedrijfsvermogen worden aangemerkt. Na de staking zijn de bedrijfsopstanden overgebracht naar het privé-vermogen. M en V zijn na de staking in de boerderij blijven wonen. In geschil is het waardedrukkend effect wegens duurzame zelfbewoning. X hanteert een waardedruk van 35%, terwijl de inspecteur uitgaat van een waardedruk van 20%. Niet in geschil…

Verder lezen