Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt alle bijzondere vormen van verlof. Het gaat om zwangerschaps- en bevallingsverlof (één kind of meerling), adoptieverlof en pleegzorgverlof, calamiteiten en ander kort verzuimverlof, kraamverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. Sommige verloven zijn betaald, andere onbetaald. In een cao kan voor een verlofvorm een aanvullende regeling zijn opgenomen. Soms kan werkgever een verlofaanvraag of urenspreiding van het verlof weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer is daarvan sprake? In de WAZO zijn ook regels voor de levensloopregeling opgenomen.

Uitgelicht

Wijzigingen geboorteverlof
Per 1 april 2018 is het meerlingenverlof gewijzigd van zestien naar twintig weken. Dit zwangerschapsverlof kan worden opgenomen vanaf tien tot acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners naar vijf dagen met behoud van loon staat gepland per 1…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ziektewet

Transitievergoeding

Wet flexibel werken

Overheidswerknemers

Opzegverboden

Loon bij ziekte

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Werkeloosheidswet

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht