Wet DBA: fiscale kwalificatie arbeidsrelaties

Opdrachtnemers (bijvoorbeeld freelancers en zzp’ers) werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever hoeft voor hen geen loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. Dat is anders wanneer sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Welke elementen spelen een rol bij het beoordelen daarvan? Kan de opdrachtgever maatregelen treffen om risico’s te beperken? Per 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen met een goedgekeurde modelovereenkomst werken. Door inwerkingtreding van deze wet is de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervallen. De Wet DBA zou opdrachtgevers meer duidelijkheid moeten geven over hun inhoudingsplicht maar in de praktijk is de onduidelijkheid juist toegenomen. De Wet DBA wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuw systeem.

Uitgelicht

Uitwerking van maatregelen in verband met de afschaffing van de Wet DBA
In de hoofdlijnenbrief gaat het kabinet in op de uitwerking van maatregelen in verband met de afschaffing van de Wet DBA. Volgens de brief is het kabinet een stap verder met de uitwerking van de nieuwe…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie Arbeidsovereenkomst

Overeenkomst van opdracht

Verder lezen
Terug naar overzicht