Wetsvoorstel BTW en overdrachtsbelasting


De Tweede Kamer behandelde dinsdagmiddag 12 september plenair het wetsvoorstel BTW en overdrachtsbelasting (FBN 1995, nrs. 64, 69 en 70). Kort daarvoor had de staatssecretaris nog schriftelijk gereageerd op vragen van de vaste commissie voor financiën uit de Tweede Kamer en een tweede nota van wijziging naar de Kamer gestuurd.

De belangrijkste punten betreffen:

Optie voor met BTW belaste verhuur

De staatssecretaris is bereid te bezien of in de uitvoeringssfeer een oplossing kan worden gevonden voor knelpunten. Hij denkt daarbij aan ondernemers die aantonen dat zij min…

Verder lezen