Winstbepaling bij onderhanden werk (1999.05.3048)


De staatssecretaris van Financiën gaat in het onderhavige besluit in op de fiscale behandeling van onderhanden werk. Hij stelt onder meer dat het tijdstip van winstrealisatie sterk afhangt van de omstandigheden van het geval en niet zozeer van civielrechtelijke kwalificaties. De winst dient onder omstandigheden al gedurende de uitvoering van een opdracht te worden verantwoord.

V-N 1999. blz. 541

Ministerie van Financiën; 18 december 1998; nr DB98/696

Verder lezen