Woning en hypotheek 3 jaar onverdeeld wegens situatie op woningmarkt (2014.44.2003)


M en V, in gemeenschap van goederen gehuwd, gaan scheiden. De echtelijke woning wordt aan M toegewezen onder verrekening van de helft met V en haar ontslag uit hoofdelijkheid. De woning dient als onderpand voor de onderneming van M. Gezien de financiële situatie van zijn bedrijf stelt M niet het aan V toekomende deel van de overwaarde te kunnen betalen. De bank wil hem geen extra financiering geven. M verzoekt het aan V toekomende bedrag in termijnen te mogen voldoen, subsidiair te bepalen dat de woning onverdeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht